2023 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 16 mars 2023 kl. 11:00-13:30

  Plats: Assa Abloy Entrance Systems AB Lodjursgatan 10 Landskrona
  Tema: Tillväxt och förvärvsdriven expansion Christer Hagman Säljansvarig.
  Assa Abloy är en global ledare för innovativa, hållbara automatiserade entré lösningar.
  Spännande företagsresa

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 20 april 2023 kl. 11:00-13:30

  Plats: Huvudkontoret Kontorshotel, Makadamgatan 5 Helsingborg
  Tema: Trendspaning – Vd Jeanett Paludan Management Partners
  Hur ser framtiden ut med kompetensbrist, utmaningar i resursanskaffning
  och dolda konflikter – hur skall vi fokusera i ledarskapet

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 25 maj 2023 kl. 11:00-13:30

  Plats: Sluta Gräv AB Grustagsgatan 1B Helsingborg
  Tema: Internationell expansion med hållbar och miljövänligt satsning, VD Richard Alm
  Sluta Gräv Ab har en inspirerande expansion på alla marknader.
  Produkterna ersätter betong och ligger i tiden med mindre koldioxid avtryck, hållbara med lägre miljöavtryck:
  En kreativ och inspirerande resa

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2023 kl. 11:00-13:30

  Plats: Kemira Kemi AB, Industrigatan 68 Helsingborg
  Tema: Från tung industri till modernt ESG företag, Vd Peter Kihlgren
  Kemira är ett stort kemiföretag som gör stora investeringar i sin gröna omställning.
  Kemira ser lösningar och kvalitetsförbättringar för miljö och klimat runt om i världen
  Vilket leder till en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri
  Det handlar om att aktivt arbeta på ett klokt och hållbart sätt.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 november 2023 kl. 11:00-13:30

  Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
  Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson

  • Från 280MSEK till över 1 miljard
  • Från 180 anställda till över 600 anställda
  • Från 23 orter till över 70 orter
  • Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
  • Från manuella rutiner till digitala
  • Från olönsamt till lönsamt bolag
  • Från B2C till B2B
  • Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
   Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”