2017 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 mars 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Öresundskraft AB, Västra Sandgatan 4, Helsingborg
  Tema: Digital transformering och Internet och Things – hot eller möjlighet?
  Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna, snabbt och drastiskt, för alla. Öresundskraft har flera roller, dels som den ledande fibernätsaktören i Helsingborg men också hur man själv försöker tillvarata möjligheterna för att effektivisera sina nät, anläggningar och energierbjudanden. Utifrån dessa erfarenheter diskuterar vi möjligheter och eventuella hot.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 4 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: CG Drives & Automation Sweden AB, Mörsaregatan 12 Helsingborg
  Tema: Great Place to Work – Engagemang, delaktighet & produktivitet VD Mikael Samuelsson
  Genom intiativet Great Place to Work har CG Drives skapat ökat engagemang, delaktighet och produktivitet. Genom strukturerad arbetmetod som mäter Trust Index, Culture Audit m.m. har man byggt ett effektiv arbetsplats. Konceptet är skalbart, deltag i dialogen och ta del av de framgångar som uppnåtts.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 15 juni 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: IT Gården AB, Örja Skolväg 15, Landskrona
  Tema: Topp prestera under press – Management Konsulterna Ray Andersson & Anders Ståhl
  Att kunna topp prestera under press och göra pressen till en tillgång istället för ett hinder är ett av många tillfällen där vi tjänar mera på att försöka tänka tvärt om. Det handlar mycket om att kontrollera fokus, vara medveten om detaljerna som leder till bästa resultat. Ray & Anders jobbar med många företag i pressande marknads situationer och delar med sig av sina framgångar.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Beneli AB, Porfygatan 5 Helsingborg
  Tema: Digital affärsutveckling i världsklass med VD Jimmy Sterner
  Beneli AB utvecklar digitala applikationer för produkter och tjänster. Detta leder till ökad marknadskunskap, spännande utvecklings möjligheter och stora kundvärden. Vi får del i denna spännande utveckling med Vd Jimmy Sterner. 

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Sydgrönt AB, Knut Pålsväg 11 -2 vån
  Tema: Nya tuffa krav på vilken information vi får spara i våra CRM System, GDPR – Workshop Anders Persson
  Vi får ett nytt regelverk maj 2018 som ställer tuffa krav på vilka uppgifter vi får ha i våra system. Ansvaret för detta vilar på Lednings och styrelse och bötes beloppet för att inte följa detta är betydande. Bra att starta med en övergripande plan för hantering av denna utmaning. Vi för en dialog kring vilka steg vi bör ta och vilka policies vi behöver upprätta m.m. Vi gör ett intressant studiebesök i SydGrönts nya stora och moderna anläggning.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 30 november 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Eriks Fönsterputs AB, Verkstadsgatan 2B, Höganäs
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.