2016 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 10 mars 2016 kl. 11:00-13:30

  Plats: Nolato Polymer AB Framtidsgatan 6 Ängelholm VD Anders Willman
  Tema: Spännande svensk industriutveckling – en högteknologisk partner
  Nolato är en ledande leverantör av högteknologiska produkter och undersystem till fordonsindustrin Med hög grad av automation är man en kvalificerad leverantör till världsledande företag. Effektivt arbete med Lean, hög leverans säkerhet, få reklamationer har man byggt upp en imponerande industri. Vi får ta del av resan med VD Anders Willman och får även möjlighet att se den effektiva Ängelholms fabriken.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 14 april 2016 kl. 11:00-13:30

  Plats: Hammerglass AB, Åkagårdsvägen Förslöv
  Tema: Från bister verklighet till världsledande produkt
  Om att våga bjuda in, våga välja bort, våga ta risker, våga vara långsiktig med VD Bengt Nilsson Efter 10 år som slumrande biprodukt lades 1 miljon kr på att bygga en varumärkesplattform. En modell flera borde anamma? Efter fyra år som Gasellföretag – är det värt att ta ett förlustår för att kunna bygga ny plattform för framtida expansion?

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 19 maj 2016 kl. 11:00-13:30

  Plats: Dreamwork AB, Drottninggatan 1 Helsingborg
  Tema: Vilka trender kommer att påverka framtidens arbetsmarknad för ditt företag
  Spelreglerna på arbetsmarknaden förändras. Kraven på flexibilitet och tillgänglighet ökar. Nya anställningsformer ökar. Digitaliseringen och delningsekonomin sätter press på enklare tjänster och mellanhänder. . Migration och flykting strömmar ställer nya krav. Nya attityder bland unga människor, hur kan vi behålla de unga? Vad betyder företagets värderingar? Kommer fler att vara anställda i bemaningsföretag? Hur hittar vi rätt kompetens i framtiden. Vilka anpassningar kommer att krävas? Hur måste vi som företag kommunicera för vårt existensberättigande och våra värderingar för att tillåta individer större frihet och bevara vårt förtroende i samhället för anställda och kunder. Vi för en dialog kring tendenserna och vilka åtgärder som kommer att krävas av oss som arbetsgivare

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 28 september 2016 kl. 11:00-13:30

  Plats:  Paulssons Bil AB Garnissonsgatan 15 Helsingborg
  Tema: Resultatorienterat Ledarskap – Kjell-Åke Fyrgård EQT Business
  Resultatorienterat ledarskap framgångsrikt koncept med en tydlig modell med hjälpmedel. Vi talar om våra resurser som ledare och hur de används på bästa sätt. Hur kommer min kommunikationsstil att påverka omgivningen. Hur coachar jag mina medarbetare till framgång. Förvandla tvekan eller osäkerhet till kristallklart fokus med tydlig kommunikation även i pressade situationer. Du får möjlighet att boka provkörning och stödja cancerfonden.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 20 oktober kl. 11:00-13:30

  Plats: Marco Group AB Helsingborgsvägen 52 Ängelholm
  Tema: Vässa ditt ledarskap – Management Partners
  Vad som händer i ditt företag beror på dig som VD. Du får en unik upplevelse med interaktiv träning på case där du får möte verkliga utmaningar. Vi gör en gemensam utvärdering av varje case med utvärdering av förbättrings potential, erfarenheter och vad vi tar med oss för det framtida ledarskapet

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 1 december 2016 kl. 11:00-13:30

  Plats: Lindab Sverige AB, Stålhögavägen 115 Grevie
  Tema: Lindabs förvandling från produkt leverantör till ledande lösnings leverantör VD Joakim Lönnberg
  Hela förändringsprocessen drivs genom kärnvärdena Market Exellence, Efficient Availabilty, Solution, Innovation & People. Spännande dialog kring företags, marknads och produktutveckling för att vara ledande på marknaden. Rundvandring på nya central lager med projekt ledaren Stefan Lindqvist som kommer att visa Efficient Avalability i praktiken.