2014 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 6 mars 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Lindab Arena (Rögle), Ishallsvägen, Ängelholm
  Tema: Strategisk Agenda – Anneli Eklöf, Kunskapspartner.
  En strategisk agenda är en strukturerad och användarvänlig sammanfattning av företaget strategi på en sida. En strategisk agenda innehåller ett antal strategiska komponenter så som vision, affärsidé, mål, fokusområden, huvudaktiviteter och värderingar. Arbetet med att ta fram den strategiska agendan skapar engagemang och förståelse för verksamheten. Målsättningen är att alla i organisationen ska känna till företagets strategi och hur de själva bidrar till att uppfylla den.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 10 april 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Carlsberg (Ramlösa) Bunkagårdsgatan 7, Helsingborg
  Tema: Turnaround Management – Svante Hössjer.
  Dialog och erfarenhetsutbyte, Svante har drivit 7 turnaround case i 5 olika branscher. Finns där en systematik? Vilka erfarenheter kan vi ta med för den egna positiva företagsutvecklingen.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – 15 maj 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Ängelholm Helsingborg Airport, Margretetorpsvägen 445, Ängelholm
  Tema: Utmaningen som VD/Flygplatschef, Christian Ziese.
  Utmaningen att leda kanske nordväst Skånes viktigaste “bro” för regionens möjligheter och utveckling. Christian är f.d stridspilot och rotelchef vilka intressanta lärdomar kan man omsätta i ledarskapet. Vi kommer att göra ett intressant studiebesök.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 1 oktober 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: BrA Invest, Bronsgatan 4, Åstorp
  Tema: Downsizing – hur hantera uppsägningar – Jeanett Paludan
  Hur är chefens situation vid downsizing och hur blir det rightsizing. Vad blir effekten på ledning, effektivitet och organisation. Hur klarar vi hålla produktiviteten och resultat med en organisation i oro? Hur skall jag som chef hantera detta? Hur behålla min kraft så jag orkar motivera de som är kvar?

 • VD ExecutiveClub Helsinborg – torsdag 23 oktober 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Helsingborgs Hamn AB; Oceangatan 3, Helsingborg
  Tema: Kulturskillnader i Management stil vad kan vi lära VD Niels Vallo
  Niels Vallo har varit VD i både Danmark och Sverige med goda insikter i fördelar och nackdelar med våra olika stilar, vad skall vi ta med oss som russin ur kakan för att bli effektivare? Därtill får vi en inblick i Hamnverksamheten som har 300 anställda och en mycket intressant och omfattande verksamhet.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 27 november 2014 kl. 11:00-13:30

  Plats: Olle P:s Åkeri AB, Åkerslundsgatan 7 Ängelholm
  Tema: Driva positiva förändringsproceeser – Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.
  En inblick i åkeri näringen och de strategiska utmaningarna för framtiden hos Olle P. Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet.