VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Kemira Kemi AB, Industrigatan 68 Helsingborg
Tema: Från tung industri till modernt ESG företag, Vd Peter Kihlgren
Kemira är ett stort kemiföretag som gör stora investeringar i sin gröna omställning.
Kemira ser lösningar och kvalitetsförbättringar för miljö och klimat runt om i världen
Vilket leder till en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri
Det handlar om att aktivt arbeta på ett klokt och hållbart sätt.