Startsida

Välkommen till Executive Club, VD Nätverk

VD, Ägarledare & Styrelse Nätverk för dig som leder ett medelstort företag.Att vara VD är en krävande utmaning, ensamt och utsatt.
Ett kvalificerat VD Nätverk, med kollegor i samma situation att dela inspiration, möjligheter, tankar och möjlig utveckling för högre lönsamhet.

Som VD fastnar man ofta i konkreta problem dagarna i ända. Man behöver få möjligheten att lyfta blicken i dialog med andra i samma situation.

Att ta del av andras erfarenheter och få en dialog kring mina utmaningar är ett bra sätt att skapa handlingskraft.
Vi fungerar som ett aktivt bollplank, ett VD Nätverk för erfarna företagsledare som gärna delar med sig av idéer och handlingsplaner.

Skillnaderna i bakgrund och erfarenhet skapar dynamiken i gruppen. Vi arbetar utifrån ett styrnings- och ledarperspektiv som förenar alla företagsledare oavsett bransch.

Det ger en bra inblick i andra företags utmaningar.
Det ger en ökad insikt och kompetens i det dagliga jobbet. Hur jobbar vi med värdegrunden, dvs de positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt och den utgångspunkt vi har gentemot våra målgrupper.

Det som gör skillnaden och skapar mervärde i företaget, med en tydlig koppling i vardagsarbetet och som genomsyrar hela organisationen.

Temavalen styrs av gruppen.
Förvärsstrategier, expansionsstrategier, ledningsfilosofi, hur man optimerar arbete ledningsgrupp/styrelse, hur man leder organisationsförändringar, är exempel på teman som är frekventa i våra VD-grupper.

Vi håller 6–7 möten per år som planeras helårsvis i förväg.