2024 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 7 mars 2024 kl. 11:00-13:30

  Tema: Utmaningar i köpprocessen Vd Magnus Teander Identitet AB
  Plats: HK Kontorshotell, Makadamgatan 5, Helsingborg
  I tillväxt eller förändring hur lyckas jag med alla utmaningar i
  köpprocessen från att blir varse behovet till kundens merköp,
  spännande dialog med Magnus Teander

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 25 april 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
  Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson
  Från 280MSEK till över 1 miljard
  Från 180 anställda till över 600 anställda
  Från 23 orter till över 70 orter
  Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
  Från manuella rutiner till digitala
  Från olönsamt till lönsamt bolag
  Från B2C till B2B
  Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
  Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 30 maj 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats: Beneli AB Porfyrgatan 5 Helsingborg
  Tema; Affärsplanen som aktivt ledningsredskap Vd Henric Ungh
  Ett aktivt användande av affärsplanen som ledningsredskap ger en
  dynamisk och engagerad ledningsgrupp. Henric delar sin tankar kring
  ett mycket vitalt och aktivt ledarskap som bottnar i en välstrukturerad
  affärsplan.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 september 2024 kl. 11:00-13:30

  Tema: Utvärdering av ledningsteam, VD Givi Kokaia KunskapsPartner AB
  Plats: Ej klart
  Fördelen med utvärdering av ledningsgruppen är att det ger grepp om dynamiken
  och hur väl teamet presterar. Ger kloka insikter om förbättringar som gynnar
  företaget, effektivitet samt visar på förbättringar i såväl det operativa som
  Strategiska arbetet. Spännande inspiration med möjligheter.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 7 november 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats:
  Tema: