VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 20 april 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Huvudkontoret Kontorshotel, Makadamgatan 5 Helsingborg
Tema: Trendspaning – Vd Jeanett Paludan Management Partners
Hur ser framtiden ut med kompetensbrist, utmaningar i resursanskaffning
och dolda konflikter – hur skall vi fokusera i ledarskapet