2015 Helsingborg

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – tisdag 10 mars 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Marco Group AB, Helsingborgsvägen 52 Ängelholm
  Tema: Är vi tillräckligt innovativa för att överleva i vår tids utmanande miljö? Björn Åkerman workshopledare
  Workshop med Björn Åkerman, som har lång erfarenhet från lednings och styrelse uppdrag i många större bolag. Hur bejakar vi de trender och förändringar som sker. Hur skapar vi och utvecklar strategiska planer som leder till en ökad innovationsförmåga. Vi tar fokus på idéer och råd som kan skärpa konkurrenskraft och kreativitets förmåga.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 13 maj 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Baker Tilly AB, Kanongatan 155, Helsingborg
  Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
  Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop? Vi gör en workshop med övningar och funderingar kring begreppen och dess användning. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor. Därtill gör vi en uppdatering av ny lagstiftning på företags området.

 • VDExecutiveClub Helsingborg – torsdag 1 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: KB Components AB Industrigatan 4, Örkelljunga
  Tema: Expansion och tillväxt VD Robert Ramnér
  Dialog och diskussion kring hur man driver tillväxt och expansion. KB har snart 600 anställda i världen med produktion i Sverige, Litauen, Kina och Mexico. En spännande expansions resa med tillväxt över 20% per år, som vi får förmånen att ta del av. Vi får se den nya produktions anläggningen med stora framtidsförväntningar. Därtill har vi samtal kring ekonomin och våra förväntningar på framtiden

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 22 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Gpa Flowsystem AB (Indutrade koncernen) Brovägen 5, Hjärnarp
  Tema: Tillväxt genom förvärvs strategi, Claes Hjalmarsson förvärvsansvarig Indutrade Koncernen
  Växa med kloka företags köp. Indutrade består av 180 dotterbolag, 4.100 anställda i 26 länder. Indutrade har förvärvat 90 bolag de senaste 10 åren och är mästare på förvärv och få bolagen att prestera goda resultat. Indutrade är börsnoterade på A listan. Claes Hjalmarsson som är huvudansvarig för bolagsförvärv kommer och delar erfarenheter och framgångar.

 • VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 november 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Handelsbanken, Storgatan 32 Ängelholm ( Samling vån 2)
  Tema: Glädjen och våndan att vara klubbdirektör Paul Myllenberg
  Rollen som ledare i en utsatt position ställer sina krav. Vad utmanar, vad lockar dessa kamikaze piloter som tar stora risker. Paul leder en workshop och dialog kring glädjen och våndan i klubbdirektörs rollen. Ireen kommer därtill att ge svaret på hur banken skall möta framtiden med nisch konkurrenter, lägre avgifter, negativa räntor osv. Vad blir bankens roll i framtiden och hur skall de tjäna sina pengar?