VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

Plats: Sydgrönt AB, Knut Pålsväg 11 -2 vån
Tema: Nya tuffa krav på vilken information vi får spara i våra CRM System, GDPR – Workshop Anders Persson
Vi får ett nytt regelverk maj 2018 som ställer tuffa krav på vilka uppgifter vi får ha i våra system. Ansvaret för detta vilar på Lednings och styrelse och bötes beloppet för att inte följa detta är betydande. Bra att starta med en övergripande plan för hantering av denna utmaning. Vi för en dialog kring vilka steg vi bör ta och vilka policies vi behöver upprätta m.m. Vi gör ett intressant studiebesök i SydGrönts nya stora och moderna anläggning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *