VDExecutiveClub Helsingborg – torsdag 1 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

Plats: KB Components AB Industrigatan 4, Örkelljunga
Tema: Expansion och tillväxt VD Robert Ramnér
Dialog och diskussion kring hur man driver tillväxt och expansion. KB har snart 600 anställda i världen med produktion i Sverige, Litauen, Kina och Mexico. En spännande expansions resa med tillväxt över 20% per år, som vi får förmånen att ta del av. Vi får se den nya produktions anläggningen med stora framtidsförväntningar. Därtill har vi samtal kring ekonomin och våra förväntningar på framtiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *