VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 22 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

Plats: Gpa Flowsystem AB (Indutrade koncernen) Brovägen 5, Hjärnarp
Tema: Tillväxt genom förvärvs strategi, Claes Hjalmarsson förvärvsansvarig Indutrade Koncernen
Växa med kloka företags köp. Indutrade består av 180 dotterbolag, 4.100 anställda i 26 länder. Indutrade har förvärvat 90 bolag de senaste 10 åren och är mästare på förvärv och få bolagen att prestera goda resultat. Indutrade är börsnoterade på A listan. Claes Hjalmarsson som är huvudansvarig för bolagsförvärv kommer och delar erfarenheter och framgångar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *