VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 30 maj 2024 kl. 11:00-13:30

Plats: Beneli AB Porfyrgatan 5 Helsingborg
Tema; Affärsplanen som aktivt ledningsredskap Vd Henric Ungh
Ett aktivt användande av affärsplanen som ledningsredskap ger en
dynamisk och engagerad ledningsgrupp. Henric delar sin tankar kring
ett mycket vitalt och aktivt ledarskap som bottnar i en välstrukturerad
affärsplan.