VD ExecutiveClub Helsingborg – 6 mars 2014 kl. 11:00-13:30

Plats: Lindab Arena (Rögle), Ishallsvägen, Ängelholm
Tema: Strategisk Agenda – Anneli Eklöf, Kunskapspartner.
En strategisk agenda är en strukturerad och användarvänlig sammanfattning av företaget strategi på en sida. En strategisk agenda innehåller ett antal strategiska komponenter så som vision, affärsidé, mål, fokusområden, huvudaktiviteter och värderingar. Arbetet med att ta fram den strategiska agendan skapar engagemang och förståelse för verksamheten. Målsättningen är att alla i organisationen ska känna till företagets strategi och hur de själva bidrar till att uppfylla den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *