2021 Kristianstad

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 10 mars 2021 Kl. 11:00-13:30

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
  Tema: Effektivisera ditt ledarskap – Olof Röstin
  Vi kör praktiska övningar för att finna vad är dina drivkrafter i ledarskapet, vilka styrkor ger dig framgång, vilka värderingar styr dig o styr du företaget med värdegrunder. Olof Röstin med 20 års erfarenhet av ledarutveckling inom försvaret och många storföretag ger en spännande inblick och praktiska övningar Du får konkret resultatuppföljning.
  Vi gör en avstämning kring ekonomisk läge och vad vi ser framöver.
  Digital medverkan: https://us02web.zoom.us/j/84987707897

 • VD ExecutiveClub Kristianstad — Onsdag 21 april 2021 Kl 11:00-13:30

  Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
  Tema: Energi och Framtidstro – KjellÅke Fyrgård, High Perfomance Solutions
  Vilka är dina framgångsfaktorer? Bygg din framgångsmodell.
  Vi gör en personlig framgångsplan för dig genom workshop.
  Vi pratar, marknad, förväntan, hållbarhet m.m. som finns i våra tankar idag.

   

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 19 maj 2021 Kl 11:00-13:30

  Plats: Krionva, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
  Tema: Hållbarhet från trend till konkurrensmedel som strategi och företagskultur
  Idag ser vi en kraftig ökning av kunder  som söker sig till hållbara investeringar:
  Det är företag som kan hantera hållbarhetsfrågor som kommer att behålla tillväxt
  och lönsamhet på sikt. Miljö, samhälle och bolagsstyrning blir avgörande.
  Vi delar erfarenheter och tankar. Svensk bolagskod säger ju att företag skall drivas
  hållbart, effektivt och ansvarsfullt.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 6 oktober 2021 Kl 11:00-13:30

  Plats: Returum, Optovägen 2 Kristianstad – Vd Johan Karlsvärd
  Tema: Miljö och hållbarhetsarbete.
  Spännande inblick i miljö arbete från Kristianstads Renhållnings perspektiv.
  Som mycket annat handlar det om att inspirera till goda beteenden och
  förstå hur våra val påverkar.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 8 december 2021 kl 11:00-13:30

  Plats: Krinova, lokal Innovatören, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
  Tema: Att leda i det nya arbetslivet, post Corona – Fredrik Carlsson, Management Partners
  Att leda i pandemins kölvatten hur kommer detta påverka ledarskapet.
  Det nya arbetslivet kräver att nytt ledarskap, hur kan vi inkluderar mera?
  Vad blir konsekvensen av att skala upp eller ner tekniken?
  Vad sker när arbetsplatsen blir en hybrid och vilka förmågor måste vi som ledare utveckla.
  Fredrik leder oss i dessa frågeställningar och delar erfarenheter och tankar.