Kalendarium Kristianstad

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 20 mars 2024 kl. 11:00-13:30

  Tema: Utvärdering av ledningsteam, VD Givi Kokaia KunskapsPartner AB
  Plats: Kristianstads Industriservice AB Industrigatan 64 Kristianstad
  Fördelen med utvärdering av ledningsgruppen är att det ger grepp om dynamiken
  och hur väl teamet presterar. Ger kloka insikter om förbättringar som gynnar
  företaget, effektivitet samt visar på förbättringar i såväl det operativa som
  Strategiska arbetet. Spännande inspiration med möjligheter.
  VD Jörgen Prené kommer att ta med oss på en företagsvisning och
  berätta om den mycket intressanta projekt de levererar till.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 17 april 2024 kl. 11:00-13:30

  Tema: VEABs arbete med hållbarhet
  Plats:  VEAB Heat Tech AB Stattenavägen 50 Hässleholm
  VEAB ingår i Sysemair koncernen (börsnoterat)
  Försäljning sker över en stor del av världen med många tuffa krav och anpassningar:
  Hållbarhets arbetet är starkt fokus för hela värdekedjan.
  Vi får en intressant rundvandring i produktionen

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 16 maj 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats: Exakta Creative AB, Bäckhagsvägen 11 Hässleholm
  Tema: Marknadsföringens betydelse för framgång, Jörgen Lindhé
  Fokus på marknadsföringens betydelse, konkreta tips vad man skall
  fokusera och tänka på med företag som genomfört och blivit
  framgångsrika, matnyttiga tips att ta med i vardagen.
  Vd Magnus Hagberg på Enermont delger sina erfarenheter av
  samarbetet med Exakta och vilka framgångar de uppnått.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 11 september 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats: Germa AB, Industrigatan 54-56 Kristianstad
  Tema: Fyra rum verktyg för företagsutveckling, Patrik Thornström Vd Germa
  Patrik delar sin  erfarenhet är att detta är ett mycket bra verktyg för ökat samarbete och tajtare organisation.
  Spännande möjligheter  som kräver uthållighet, commitment och förankring i högsta ledningen för att ge resultat
  Vi får ett intressant företagsbesök men kundanpassad produktion

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 6 nov 2024 kl. 11:00-13:30

  Plats: Ej klart
  Tema: Skapa bättre resultat med mindre insats ! Workshop Mikael Åkesson Pareto 80/20
  Maximera din framgång med mindre insats! Pareto 80/20. 80% av ditt resultat kan härledas till 20% av dina insatser
  Har du koll på dina 80/20-insatser för att utveckla dig själv och din verksamhet för att uppnå ett ännu bättre resultat och utveckla din organisation?
  Under denna inspirerande workshop får du verktygen till att jobba smartare istället för hårdare, tips för hur du kan leda både sig själv och din organisation samt inspiration kring att tänka nytt och annorlunda. Tag gärna med dina tankar och utmaningar så får vi en spännande workshop.