2018 Kristianstad

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 7 mars 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Lyckeby Starch AB, Degerbergavägen 60-20, Kristianstad
  Tema: Lyckeby Starch ”den gröna stärkelsefabriken” VD Hans Berggren
  Vi får en spännande dialog med VD Hans Berggren kring den gröna stärkelse fabriken. Strategi ETT Lyckeby – med värdegrunder som hållbarhet, lönsamhet och ägarfokus. Vi avslutar mötet med rundvandring i fabriken.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 25 april 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Telarco, Industrigatan 85, Kristianstad
  Tema: EnergyManagement med Annica Gilbertsson
  Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 30 maj 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: C4 Shopping AB, Hammarhusvägen 16 Kristianstad
  Tema: En djärv satsning på C4 Shopping samtal med VD Pär Frankenius
  C4 Shopping blir regionens främsta shopping center med 70.000 kvm. Shoppingcenter, dagligvaror och volymhandel. En djärv satsning som krävt uthållighet och en tydlig målbild och strategi. Många aktörer att övertyga om de värden som skapas genom projektet. Vad med och samtala med Pär och vägen från idé till genomförande en spännande resa med en sann visionär.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 27 september kl. 11:00-13:30

  Plats: Krinova Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad
  Tema: GRIT vägen till framgång, Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
  GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 21 november 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmberggruppen AB Gamla Byavägen 41, (Villan) Åhus med VD Sara Malmberg
  Tema: Utmaningen att leda familjeföretag i 5:e generationen.
  Malmbergs har 150 år av företagstradition och leds nu av den 5:e generationen vi får
  en intressant inblick i den ledar utmaningen och en spännande dialog med Sara Malmberg, koncernchef och
  Erik Malmberg, VD Malmberg Water.