2017 Kristianstad

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 16 februari 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: LB Hus – Svensk Husproduktion AB, Verkstadsgatan 7, Bromölla.
  Tema: Spännande företagsresa med tillverkande företag VD Stefan Holmberg
  LB Hus och Nordiska Hus har Skandinaviens modernaste husproduktionsanläggning. Kraftig tillväxt och resultatutveckling, vad är nyckeln till framgång. Vi samtalar med VD:n Stefan Holmberg som ger inblickar i framgångens hemligheter. Vi får därtill en spännande rundvandring i fabriken.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 26 april 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Cederblads Revisionsbyrå, Björkhemsvägen 11 Kristianstad
  Tema: Topp prestera under press – Management Konsulterna Ray Andersson & Anders Ståhl
  Att kunna topp prestera under press och göra pressen till en tillgång istället för ett hinder är ett av många tillfällen där vi tjänar mera på att försöka tänka tvärt om. Det handlar mycket om att kontrollera fokus, vara medveten om detaljerna som leder till bästa resultat. Ray & Anders jobbar med många företag i pressande marknads situationer och delar med sig av sina framgångar.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 11 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Araslövs Golfbana, Araslövsvägen 35, Färlöv
  Tema: Ryds Glas, En fantastisk företagsresa, huvudägare och styrelseordförande Leif Ryd
  Ryds Glas startade 1947. Genom starkt fokus och kloka förvärv (drygt 30 företag) har man blivit en stor och lönsam aktör. Vi får en spännande dialog med Leif Ryd kring hur denna företagsresa varit möjlig och avgörande faktorer till framgången. Efter mötet arrangerar vi en frivillig golfrunda på den fina Araslövsbanan.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 28 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Canon Business Center, Olof Mohlinsväg 4
  Tema: l Nya dataskydds för ordningen (GDPR) ställer nya krav på ledning & Styrelse
  Nya dataskydds för ordningen (GDPR) ställer nya krav på företag. De träder i kraft 25 maj 2018. Tiden går fort och vi måste vara medvetna om de krav och vilken hantering av personuppgifter lagen ställer på oss som företagsledare. GDPR reglerar bland annat hur du hanterar dina kontaktdatabaser och e-post (kunduppgifter, prospects, leads, leverantörer och personal). Anders Johansson leder denna dialog med oss och skapar klarhet i vad vi måste planera för.

 • VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 23 november 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Exakta Creative AB (AM Tryck) Backhagsvägen 11 Hässleholm
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.