VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 8 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjöldstorg 4 Malmö
Tema: Malmö en internationell kulturstad? VD Jesper Larsson
En mötesplats för kultur och konferens. Vi för ett samtal med VD Jesper Larsson kring tankar och möjligheter idag och i framtiden. Hur kommer Malmö Live att påverka näringsliv och vår vardag. Därtill har vi en dialog kring ekonomi och framtidsutsikter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *