VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 29 november 2022 kl. 11.00-13:30

Tema. Fastighetsmarknaden – Olof Andersson VD
Plats: Trianon Fastighets AB (Nasdaq OMS Mid Cap) – Stenhuggaregatan 2 Malmö
Trianonen är noterade på Mid Cap listan och stor ägare av fastigheter.
Har gjort uppmärksammande köp av bl.a Entré Malmö.
En spännande dialog kring affärsmöjligheterna, kostnaderna ökar för fastighetsägarna,
samtidigt som hyresgästernas betalningsförmåga försvagas.

VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 3 maj 2022 kl. 11.00-13:30

Tema: Ledarskap i en uppmärksammad verksamhet, VD Niclas Carlnen
Plats: Malmö FF, Markus Rosenbergs loge7, 2 vån,  ingång VIP 23 (Västra sidan)
Parkera; Stadions parkeringshus
MFF är inte bara Sveriges bästa fotbollslag, det är fastighetsbolag, eventbolag
med många anställda och idrottsutövare. Det ställer stora krav på ledarskap,
att kunna styra med värderingar är en avgörande faktor i många situationer.