VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 25 april 2024 kl. 11:00-13:30

Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson
Från 280MSEK till över 1 miljard
Från 180 anställda till över 600 anställda
Från 23 orter till över 70 orter
Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
Från manuella rutiner till digitala
Från olönsamt till lönsamt bolag
Från B2C till B2B
Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 november 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson

  • Från 280MSEK till över 1 miljard
  • Från 180 anställda till över 600 anställda
  • Från 23 orter till över 70 orter
  • Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
  • Från manuella rutiner till digitala
  • Från olönsamt till lönsamt bolag
  • Från B2C till B2B
  • Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
    Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

 

 

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Kemira Kemi AB, Industrigatan 68 Helsingborg
Tema: Från tung industri till modernt ESG företag, Vd Peter Kihlgren
Kemira är ett stort kemiföretag som gör stora investeringar i sin gröna omställning.
Kemira ser lösningar och kvalitetsförbättringar för miljö och klimat runt om i världen
Vilket leder till en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri
Det handlar om att aktivt arbeta på ett klokt och hållbart sätt.