VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 26 september 2024 kl. 11:00-13:30

Tema: Utvärdering av ledningsteam, VD Givi Kokaia KunskapsPartner AB
Plats: Ej klart
Fördelen med utvärdering av ledningsgruppen är att det ger grepp om dynamiken
och hur väl teamet presterar. Ger kloka insikter om förbättringar som gynnar
företaget, effektivitet samt visar på förbättringar i såväl det operativa som
Strategiska arbetet. Spännande inspiration med möjligheter.

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 25 april 2024 kl. 11:00-13:30

Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson
Från 280MSEK till över 1 miljard
Från 180 anställda till över 600 anställda
Från 23 orter till över 70 orter
Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
Från manuella rutiner till digitala
Från olönsamt till lönsamt bolag
Från B2C till B2B
Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 november 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson

  • Från 280MSEK till över 1 miljard
  • Från 180 anställda till över 600 anställda
  • Från 23 orter till över 70 orter
  • Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
  • Från manuella rutiner till digitala
  • Från olönsamt till lönsamt bolag
  • Från B2C till B2B
  • Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
    Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

 

 

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Kemira Kemi AB, Industrigatan 68 Helsingborg
Tema: Från tung industri till modernt ESG företag, Vd Peter Kihlgren
Kemira är ett stort kemiföretag som gör stora investeringar i sin gröna omställning.
Kemira ser lösningar och kvalitetsförbättringar för miljö och klimat runt om i världen
Vilket leder till en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri
Det handlar om att aktivt arbeta på ett klokt och hållbart sätt.