VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 10 september 2015 kl. 11:00-13:30

Plats: Temahallen AB, Föreningsgatan 18 Vinslöv
Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor. Vi gör ett intressant studiebesök i produktionen på Temahallen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *