VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 3 september kl. 11:00-13:30

Plats: Sydsvenska Dagbladet, Rådmansgatan 16 Malmö
Tema: Fusion och förändringsarbete
Att genomföra en fusion (Sydsvenskan och HD) erfarenheter från processen och hur driver man aktivt förändringsarbete samtidigt. Många utmaningar men en starkt förändrad efterfrågan och marknadssituation som kräver starka förändringar på alla plan. Anette Östergren Vice VD delar med sig av erfarenheter och vi får en spännande dialog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *