VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 20 april 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Kristianstad Arena Västra Storgatan 69 (samling VIP entrén)
VD Henrik Fröberg ger spännande inblick i framtids satsningar
Tema: Säljande ledarskap – Magnus Gudmundsson
Med lång erfarenhet från säljledande befattningar och turnaround med säljavdelningar.
Magnus jobbar idag som Vd och driver framgångsrikt säljledningen.
Vad är nyckeln till framgång en spännande dialog kring vägen till succé.

VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 16 mars 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: AMMEGA Sweden ABKabelvägen 11 Kristianstad
Tema: Företagsfusion och internationellt ägande, Cluster Director Rickard Persson
Vi får en intressant inblick i en internationell koncern hur man styr och utmaningarna
i fusioner och att vara ägd av riskkapital.
Vi kommer att ha en dialog kring vad som sker i vår omvärld och hur vi skall förhålla
oss till de händelser som sker i vår omvärld.

VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 8 december 2021 kl 11:00-13:30

Plats: Krinova, lokal Innovatören, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
Tema: Att leda i det nya arbetslivet, post Corona – Fredrik Carlsson, Management Partners
Att leda i pandemins kölvatten hur kommer detta påverka ledarskapet.
Det nya arbetslivet kräver att nytt ledarskap, hur kan vi inkluderar mera?
Vad blir konsekvensen av att skala upp eller ner tekniken?
Vad sker när arbetsplatsen blir en hybrid och vilka förmågor måste vi som ledare utveckla.
Fredrik leder oss i dessa frågeställningar och delar erfarenheter och tankar.

VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 19 maj 2021 Kl 11:00-13:30

Plats: Krionva, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
Tema: Hållbarhet från trend till konkurrensmedel som strategi och företagskultur
Idag ser vi en kraftig ökning av kunder  som söker sig till hållbara investeringar:
Det är företag som kan hantera hållbarhetsfrågor som kommer att behålla tillväxt
och lönsamhet på sikt. Miljö, samhälle och bolagsstyrning blir avgörande.
Vi delar erfarenheter och tankar. Svensk bolagskod säger ju att företag skall drivas
hållbart, effektivt och ansvarsfullt.

VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 10 mars 2021 Kl. 11:00-13:30

Plats: Krinova, Stridsvagnsvägen 14 Kristianstad
Tema: Effektivisera ditt ledarskap – Olof Röstin
Vi kör praktiska övningar för att finna vad är dina drivkrafter i ledarskapet, vilka styrkor ger dig framgång, vilka värderingar styr dig o styr du företaget med värdegrunder. Olof Röstin med 20 års erfarenhet av ledarutveckling inom försvaret och många storföretag ger en spännande inblick och praktiska övningar Du får konkret resultatuppföljning.
Vi gör en avstämning kring ekonomisk läge och vad vi ser framöver.
Digital medverkan: https://us02web.zoom.us/j/84987707897