VD ExecutiveceClub Kristianstad – onsdag 14 sept 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Returum, Optovägen 2 Kristianstad – Vd Johan Karlsvärd (OBS Infart från baksidan mot motorvägen)
Tema: Miljö och hållbarhetsarbete en Megatrend.
Spännande inblick i miljö- och hållbarhetsarbete från Kristianstads Renhållnings perspektiv.
Framtids spaning med spännande dialog hur förbereder vi framtiden?
87% av svenska folket tycker att kommunerna skall prioritera återvunnet.
Andelen företag som jobbar seriöst med hållbarhet behöver bli mycket större.

VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 20 april 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Kristianstad Arena Västra Storgatan 69 (samling VIP entrén)
VD Henrik Fröberg ger spännande inblick i framtids satsningar
Tema: Säljande ledarskap – Magnus Gudmundsson
Med lång erfarenhet från säljledande befattningar och turnaround med säljavdelningar.
Magnus jobbar idag som Vd och driver framgångsrikt säljledningen.
Vad är nyckeln till framgång en spännande dialog kring vägen till succé.

VD ExecutiveClub Kristianstad – Onsdag 16 mars 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: AMMEGA Sweden ABKabelvägen 11 Kristianstad
Tema: Företagsfusion och internationellt ägande, Cluster Director Rickard Persson
Vi får en intressant inblick i en internationell koncern hur man styr och utmaningarna
i fusioner och att vara ägd av riskkapital.
Vi kommer att ha en dialog kring vad som sker i vår omvärld och hur vi skall förhålla
oss till de händelser som sker i vår omvärld.