2015 Malmö

 • VD Executive Club Malmö – onsdag 25 feb 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmö FF, Swedbank Stadion Malmö, Hederslogen – Ingång 31
  Tema: Att vara VD i framgångsrik och hård bevakad verksamhet VD Niclas Carlnen MFF
  Utmaningen att vara VD i en verksamhet som är hårt bevakad med ständiga förändringar. Hur styr man en verksamhet som har stort förändringstryck.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 31 mars 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Stratiteq Sweden AB, Gustav Adolfs Torg 10 A Malmö
  Tema: Värderings styrt företag VD Anna Werntoft
  Dialog med VD Anna Werntoft kring hur Stratiteq leds med nya tankesätt och ledningsmetoder för tillväxtföretag. Stratiteq som värderingsstyrt bolag och hur det hänger ihop med digital transformation.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 28 april 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Beepsend AB, Gustav Adolfs Torg 12, Malmö
  Tema: Workshop strategiska vägval med Carl-Henrik Nilsson VD Kunskapspartner
  Workshop kring strategiska vägval med sambanden till kärnvärden, vision och affärsidé för framgång. Vad betyder och hur hänger alla begreppen ihop. Workshop ledare Carl-Henrik Nilsson VD på Kunskapspartner och Ekonomi professor.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 3 september kl. 11:00-13:30

  Plats: Sydsvenska Dagbladet, Rådmansgatan 16 Malmö
  Tema: Fusion och förändringsarbete
  Att genomföra en fusion (Sydsvenskan och HD) erfarenheter från processen och hur driver man aktivt förändringsarbete samtidigt. Många utmaningar men en starkt förändrad efterfrågan och marknadssituation som kräver starka förändringar på alla plan. Anette Östergren Vice VD delar med sig av erfarenheter och vi får en spännande dialog.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 8 oktober 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjöldstorg 4 Malmö
  Tema: Malmö en internationell kulturstad? VD Jesper Larsson
  En mötesplats för kultur och konferens. Vi för ett samtal med VD Jesper Larsson kring tankar och möjligheter idag och i framtiden. Hur kommer Malmö Live att påverka näringsliv och vår vardag. Därtill har vi en dialog kring ekonomi och framtidsutsikter.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 12 november 2015 kl. 11:00-13:30

  Plats: Sparbanken Skåne AB, Byggmästaregatan 4 , Lund
  Tema: Fusion och förändringsarbete med VD Bo Bengtsson
  Sparbanken Skåne är Sveriges största sparbank. Skapad genom fusion Färs och Frosta & 1826 samt utköp av Sparbanken Öresund från Swedbank. Strategin är att vara stor men bibehålla den lokala prägeln. Bibehålla sina 420.000 kunder. En spännande process att smälta samman olika företagskulturer medan man samtidigt befinner sig i en struktur omvandling och rationalisering som drivs av teknologi utvecklingen bl.a. förväntas 200 tjänster försvinna. En spännande dialog kring utmaningen i detta förändringsarbete.