Malmö

Välkommen till VD Executive Club Malmö

Nätverk för dig som är VD, Ägarledare eller Styrelseledamot för ett medelstort företag.

Malmö VD Nätverk startade 2008.

Här träffar du andra VD:ar som bidrar med kamratskap, ökad effektivitet och lönsamma tankar.
Du får ett erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor och ibland inbjudna experter.

Ditt kontaktnät expanderar samtidigt som du får nya idéer och energi.

VD Nätverket fungerar som ett aktivt bollplank med erfarna kollegor.

Vi träffas 6–7 gånger per år kl 11.00-13.30.
Vanligtvis träffas vi hos varandra på företagen vilket blir personligare och mera lärorikt.
En enklare lunch ingår från dagens värd.

Du är alltid välkommen att besöka oss kostnadsfritt.
Vill du vara med så tar vi ett gruppbeslut om ditt inträde i gruppen.

Du kan när som helst bli medlem.

Hur går det till?
Vi startar med enkel lunch och presentation av företag och person.
Vi nätverkar på dagens tema, skapar nya kontakter, byter erfarenheter och får nya idéer.

För varje möte lägger vi tema för nästa möte, önskemål om resurspersoner m m.