VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 5 oktober 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Jefferson Wells, Östra Storgatan 44 Kristianstad
Tema: Vart är ekonomin på väg – Linda Svensson
Tillväxt utsikterna ser dystra ut – inflation och räntor på hög nivå.
Företagens orderingång och anställningsplaner faller men samtidigt finns
många som inte kvalificerad personal. Globaliseringens effektivitets vinster
ser ut att vara på tillbakagång hur skall vi rusta oss för framtiden
Hur du kan vara en attraktiv arbetsgivare
Arbetsgivares taktik för att hitta kompetens i bristen på talanger
Jobb i den gröna transformationen (ny)