VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 19 april 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Rosenqvists Food Technologies AB, Väverigatan 2 B Kristianstad
Tema: Spännande företagsresa med Vd Stefan Björk
Rosenqvist är ett företag som varit med  sedan 1880. Idag en av få världsledande
aktörer på livsmedelsproduktions anläggningar för potatis relaterad produktion.