VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 29 november 2022 kl. 11.00-13:30

Tema. Fastighetsmarknaden – Olof Andersson VD
Plats: Trianon Fastighets AB (Nasdaq OMS Mid Cap) – Stenhuggaregatan 2 Malmö
Trianonen är noterade på Mid Cap listan och stor ägare av fastigheter.
Har gjort uppmärksammande köp av bl.a Entré Malmö.
En spännande dialog kring affärsmöjligheterna, kostnaderna ökar för fastighetsägarna,
samtidigt som hyresgästernas betalningsförmåga försvagas.