VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 27 september 2022 kl. 11.00-13:30

Tema. Företags utveckling genom effektivisering
Plats: Thomée Gruppen AB, Bjurögatan 28 Malmö
VD Roger Andersson ger sin syn på hur företagsgruppen effektiviserats genom digitalisering, organisationsutveckling
och flödesstyrning. Spännande dialog. Thomée ingår i Volati gruppen noterade på Nasdaq Large Cap.