VD ExecutiveceClub Kristianstad – onsdag 14 sept 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Returum, Optovägen 2 Kristianstad – Vd Johan Karlsvärd
Tema: Miljö och hållbarhetsarbete.
Spännande inblick i miljö arbete från Kristianstads Renhållnings perspektiv.
Som mycket annat handlar det om att inspirera till goda beteenden och
förstå hur våra val påverkar.