VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

Plats: IKC Fonder AB, Rundelsgatan 14 Malmö
Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner AB
Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *