2017 Malmö

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 7 mars 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Victoria Park AB, Stora Varvsgatan 13 A, Malmö
  Tema: Aktiv fastighetsutveckling med VD:n Peter Strand
  Med en satsning på såväl livsstilsboende som upprustning av miljonprogrammets fastigheter har Victoria Park AB byggt en fantastisk värdetillväxt. En intressant dialog med VD:n kring tillväxt och framtidstankar.

 • VD ExecutiveClub Malmö – torsdag 27 april 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: ÅF Tehnology AB, Hallenborgs Gata 4, Malmö
  Tema: Internet of Things – Framtids scenariot leds av Anders Ohlsson (Sektionschef)
  Digital transformering och Internet och Things – hot eller möjlighet? Den digitala utvecklingen förändrar förutsättningarna snabbt och drastiskt. Många affärsmodeller och bransch logik måste omprövas och vässas. En spännande dialog kring framtids möjligheterna. Vad kommer att krävas för att bli framgångsrik i den digitala miljön.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 30 maj 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Euroflorist AB, Bellevuevägen 46 Malmö
  Tema: ”Digital transformation av affären”
  Mitt i den digitala transformationen från förmedlingstjänst och nätverk till ehandel med 54.000 partners som förmedlar affärer. En spännande utmaning

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 19 september 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: Drafit AB, Baltzarsgatan 31, Malmö (4:e vån)
  Tema: GDPR Nya EU förordning som genomgripande påverkar företags datalagring
  GDPR som ersätter personuppgiftslagen (PuL) är gemensam lagstiftning inom EU som kommer att påverka alla företag genom skärpta regler och med dyra sanktioner. Stora förändringar blir de nya krav som ställs på behandling av personuppgifter i våra datasystem (CRM, ekonomi etc). Ansvaret vilar på företagsledningen. Det gäller att ha en tydlig plan. Välkommen till en dialog med Torbjörn Jonsson på Draftit, som reder ut begreppen.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 oktober 2017 kl. 11:00-13:30

  Plats: IKC Fonder AB, Rundelsgatan 14 Malmö
  Tema: Digitalt Scorecard – Carl-Henric Nilsson VD Kunskapspartner AB
  Vi lever i den största företags förändringen sedan industrirevolutionen. I mötet mellan IT och affärer finns enorma möjligheter för den som lyckas anpassa sin affärsverksamhet. Men för den som inte hänger med kan domen bli hård. Hur hanterar du och ditt företag den digitala transformationen? Vi pratar kring en analysmetod för att kunna skapa fokus i den digitala frågan.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 21 november kl. 11:00-13:30

  Plats: PGA of Sweden National, Malmövägen 647-36, Bara
  Tema: Var är PGA 2025, visioner, mötesplats, framtid med VD Thomas Stenberg
  Dialog kring framtidsvisioner för PGA Bara. Vi får ett samtal kring historia och syfte med golfbanan och allt som skapas kring banan. Hur skall PGA utvecklas, vad är visionen och vad vill man skapa för företagen som mötesplats och livsstil. Dialog med VD Thomas Stenberg.