VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 7 mars 2018 kl. 11:00-13:30

Plats: Lyckeby Starch AB, Degerbergavägen 60-20, Kristianstad
Tema: Lyckeby Starch ”den gröna stärkelsefabriken” VD Hans Berggren
Vi får en spännande dialog med VD Hans Berggren kring den gröna stärkelse fabriken. Strategi ETT Lyckeby – med värdegrunder som hållbarhet, lönsamhet och ägarfokus. Vi avslutar mötet med rundvandring i fabriken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *