VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 21 november 2018 kl. 11:00-13:30

Plats: Malmberggruppen AB Gamla Byavägen 41, (Villan) Åhus med VD Sara Malmberg
Tema: Utmaningen att leda familjeföretag i 5:e generationen.
Malmbergs har 150 år av företagstradition och leds nu av den 5:e generationen vi får
en intressant inblick i den ledar utmaningen och en spännande dialog med Sara Malmberg, koncernchef och
Erik Malmberg, VD Malmberg Water.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *