VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 17 april 2024 kl. 11:00-13:30

Tema: VEABs arbete med hållbarhet
Plats:  VEAB Heat Tech AB Stattenavägen 50 Hässleholm
VEAB ingår i Sysemair koncernen (börsnoterat)
Försäljning sker över en stor del av världen med många tuffa krav och anpassningar:
Hållbarhets arbetet är starkt fokus för hela värdekedjan.
Vi får en intressant rundvandring i produktionen