VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 25 maj 2022 kl. 11:00-13:30

Plats: Temahallen AB, Föreningsgatan 18, Vinslöv
Tema: Digitalisering och automation för framtiden, VD Magnus Petersson
Praktikfall från Temahallen hur de effektiviserat marknadsföring och kundbearbetningen.
Vi får också möjlighet till en rundvandring i fabriken.