VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 8 mars 2022 kl. 11:00-13:30

Plats Porsche Center Malmö, Djurhagegatan 11 Malmö
Tema: Spännande framtid för bilar VD Gustav Lundh
Transformationen av våra bilar sker i hög takt. Elbilarna ökade 106% under 2021.
Hur ser framtiden ur för privat och tjänstebilar?
Samtidigt som vi får möjlighet att bekanta oss med Porsches fantastiska modellprogram.