VD ExecutiveClub Malmö – onsdag 16 september 2020 Kl. 11:00-13:30

Plats: GP Last AB, Väderögatan 8-10 Malmö
Tema: VD Dialog för framgång och utveckling
Paneldiskussion, vart är vi på väg, är vi tillräckligt snabbrörliga, digitaliserade m.m för att möte framtiden.
Lärdomar och erfarenhet från vår och sommar, hur drar vi maximal nytta av erfarenheterna för framtiden
Besök på GP Last logistikcenter som just nu upplever all time high utan marknadsföring