VD ExecutiveClub Helsingborg – onsdag 17 april 2019 kl. 11:00-13:30

Plats: Brinova AB Landskronavägen 23 Helsingborg
Tema: Fastighetsmarknaden tendenser och framtids spaning VD Per Johansson

Brinova fastigheter är ett noterat fastighetsbolag på Nasdaq, Stockholm,  med inriktning på bostäder och samhällsfastigheter i Södra Sverige.  Är en expansiv aktör på fastighetsmarknaden på utvalda orter. Vad kommer vi att se i framtiden vad det gäller attraktiva boenden och kommersiella lokaler. En intressant dialog med VD Per Johansson.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *