VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 20 september 2018 kl. 11:00-13:30

Plats: Engelholms Glass AB, Helsingborgsvägen 29, Ängelholm
Tema: GRIT vägen till framgång, Kjell_Åke Fyrgård, EQP Business
GRIT visar att förmågan till uthållighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat Vi avslutar med fabriksvisning. 80 årig tradition från mejeriförening till högteknologiskt familjeföretag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *