VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 22 maj 2018 kl. 11:00-13:30

Plats: KB Klimatbyrån AB, Travbanegatan 6, Malmö
Tema: GRIT vägen till resultat – Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
GRIT visar att förmågan till uthålighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat. Vi avslutar med rundvandring i fabriken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *