VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 11 november 2014 kl. 11:00-13:30

Plats: EG Tacticus AB, Kalendegatan 26, 4tr Malmö
Tema: Driva positiva förändringsproceeser – Kjell-Åke Fyrgård, EQP Business School.
Vad utmärker en positiv förändringsprocess i termer av tempo, förankring, kvalitet, planering och delaktighet. Samt vi får en inblick och dialog kring EG Tacticus framtida strategival för en fortsatt marknads framgång.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *