Anmälda Malmö 17/9 2019

VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 10 mars 2020 kl. 11:00-13:30

Plats: Fogentreprenören AB Russgatan 4 Malmö
Tema: Effektivisera ditt ledarskap – Olof Röstin
Vi kör praktiska övningar för att finna vad är dina drivkrafter i ledarskapet, vilka styrkor ger dig framgång, vilka värderingar styr dig o styr du företaget med värdegrunder. Olof Röstin med 20 års erfarenhet av ledarutveckling inom försvaret och många storföretag ger en spännande inblick och praktiska övningar Du får konkret resultat uppföljning

Johan Borglin   GP Last AB
Jan Gjerlaug   Acerinox Scandinavia AB
Peter Haraldson   Peter Haraldson
Kent Jerlström   Fogentreprenören i Vintrie AB
Anders Källman   Multivac AB
Jesper Ljunggren   ML Display AB (Fourside)
Joakim Norbäck   Advicon AB
Olof Röstin   Harmoni i Livet Syd AB (procus)