VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 9 november 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Ryds Glas AB, Stortorget 2 Helsingborg
Tema: En tillväxtresa och om att bygga familjebolaget Ryds Glas på 7 år VD Roger Persson

  • Från 280MSEK till över 1 miljard
  • Från 180 anställda till över 600 anställda
  • Från 23 orter till över 70 orter
  • Från flera bolag/verksamheter till ETT bolag
  • Från manuella rutiner till digitala
  • Från olönsamt till lönsamt bolag
  • Från B2C till B2B
  • Från produkt/pris till erbjudande/kompetens
    Ett bolag i ständig utveckling helt enkelt…”

 

 

VD ExecutiveClub Kristianstad – onsdag 8 november 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Byggföretagen, Västra Boulevarden 41 Kristianstad
Tema: Hur kommer byggkrisen att påverka ekonomin. Anders Fredriksson Bransch & Företagsansvarig
Byggbranschens nedgång får en stor påverkan på underleverantörer, hur kommer denna konjunktur svacka påverka
ekonomin m.m.  Arbetslivskriminalitet i byggbranschen – är den så utbredd som det sägs och vad gör branschen för att motverka den?

VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 10 oktober 2023 Kl.11:00-13:30

Plats: Ventilationsförbättringar, Krusegatan 28 Malmö
Tema: Skapa bättre resultat med mindre insats ! Workshop Mikael Åkesson Pareto 80/20
Maximera din framgång med mindre insats! Pareto 80/20. 80% av ditt resultat kan härledas till 20% av dina insatser
Har du koll på dina 80/20-insatser för att utveckla dig själv och din verksamhet för att uppnå ett ännu bättre resultat och utveckla din organisation?
Under denna inspirerande workshop får du verktygen till att jobba smartare istället för hårdare, tips för hur du kan leda både sig själv och din organisation samt inspiration kring att tänka nytt och annorlunda. Tag gärna med dina tankar och utmaningar så får vi en spännande workshop.

 

VD ExecutiveClub Kristianstad – torsdag 5 oktober 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Jefferson Wells, Östra Storgatan 44 Kristianstad
Tema: Vart är ekonomin på väg – Linda Svensson
Tillväxt utsikterna ser dystra ut – inflation och räntor på hög nivå.
Företagens orderingång och anställningsplaner faller men samtidigt finns
många som inte kvalificerad personal. Globaliseringens effektivitets vinster
ser ut att vara på tillbakagång hur skall vi rusta oss för framtiden
Hur du kan vara en attraktiv arbetsgivare
Arbetsgivares taktik för att hitta kompetens i bristen på talanger
Jobb i den gröna transformationen (ny)

VD ExecutiveClub Helsingborg – torsdag 21 september 2023 kl. 11:00-13:30

Plats: Kemira Kemi AB, Industrigatan 68 Helsingborg
Tema: Från tung industri till modernt ESG företag, Vd Peter Kihlgren
Kemira är ett stort kemiföretag som gör stora investeringar i sin gröna omställning.
Kemira ser lösningar och kvalitetsförbättringar för miljö och klimat runt om i världen
Vilket leder till en hållbar och konkurrenskraftig innovations- och kemiindustri
Det handlar om att aktivt arbeta på ett klokt och hållbart sätt.

VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 23 maj 2023 Kl.11:00-13:30

Plats: OurLiving AB (Publ), Carlsgatan 12A, Malmö
Tema: Framtidens fastighet – VD Henrik Jarl
OurLiving AB noterade på Spotlight listan.
Företaget är expansivt och förvärvsdrivet:
Målet att skapa effektiva fastigheter och boende genom
digitalisering, solenergi och lagring av egen producerad el, för
både boende- och kommersiella fastigheter.