Current Events

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 6 mars 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Hjälpmedelsteknik Sverige AB, Tenngatan 2-4 Lomma
  Tema: EnergyManagement  Annica Gilbertsson
  Som VD har man en krävande roll med stort ansvar. Att som chef värdera sin egen energi är inte bara bra för chefen, utan för hela verksamheten. Likaså gör det skillnad när arbetsgrupper kan konsten att tillsammans skapa och hålla en positiv laddning. Om detta handlar EnergyManagement, ett koncept som ger både mätbara och kännbara resultat på hälsa, glädje och effektivitet!

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 april 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Auma Scandinavia AB, Travbanegatan 8, Malmö
  Tema: Ledarskap i förändring med VD Jesper Mårtensson
  Situations anpassat ledarskap i praktiken. Sedan Jesper tillträdde som VD har företaget fått ny tydlig ägare, sortimentet halverats, förändrad plats i värdekedjan, nya tjänster till slutkund och ny marknads bearbetning mot föreskrivande led. En spännande dialog med Jesper kring utmaningen. Jesper har stor nytta av sin bakgrund som Sjöofficer samt i industriföretagen Nederman och Assa Abloy.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 22 maj 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: KB Klimatbyrån AB, Travbanegatan 6, Malmö
  Tema: GRIT vägen till resultat – Kjell-Åke Fyrgård EQP Business
  GRIT visar att förmågan till uthålighet och målmedvetet arbete snarare än medfödd talang leder till framgång. Det finns ett samband mellan GRIT och flexibilet mindset. Framgång kommer genom envishet, tålmodighet och uthållighet. Tydliga mål och upplevd meningsfullhet ger bättre resultat. Vi avslutar med rundvandring i fabriken.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 25 september 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Anima AB, Västra Varvsgatan 19, Malmö
  Tema: Kronaby en svensk världssucce med IOT – VD Pål Borge ger spännande inblickar.
  Då hade de kammat hem 95 miljoner i Kinesiskt risk kapital och utmanat industrin med en smart klocka. Idag har Anima lanserat en betal lösning. Nu siktar de på Kina och att använda klockan för att låsa upp dörrar, bil och gym. Kronaby en svensk succe med IOT & Klocka. Användbar high tech som modeaccessoar. Spännande inblick en satsning som innehåller många element.

 • VD ExecutiveClub Malmö – onsdag 24 oktober 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Nordisk Däck Import, Gamelmark, Fjelievägen, Lund
  Tema: Dialog  aktuella VD utmaning (Alla)  samt analys på hur kommer miljö kraven att påverka däckanvändning och priser Country Manager Peter Liljedahl. Vi gör en rundvandring på anläggningen och får en inblick i detta enorma lager,  hantering av kapitalbindning, lageromsättning och marknadsbedömningar. Hur kommer miljökraven att påverka marknaden?

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 20 november 2018 kl. 11:00-13:30

  Plats: Areco Steel AB (Koncernmoder) Vinkelgatan 13, Malmö
  Tema: Från skrothandel till miljardkoncern.Peter Areskog har förvandlat Areco från fåmansföretag till en en koncern med med omsättning på över 1 miljard. Redan 2010 valdes Peter Areskog till södra Sveriges främste entreprenör. En spännande företagsresa men fantastisk tillväxt och lönsamhet. Vi får en initierad inblick av Vd och ägare Peter Areskog.

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 12 mars 2019 kl. 11:00-13:30

  Plats: InCoax Networks AB (Publ) Stortorget 27 Malmö
  Tema: Framtidens smarta företag med VD Camilla Dahlin IUC
  Vi får en inblick i Incoax spännande IT teknologi. Företaget är noterat på First Norht med framgång.
  Spännande framtids scenarion kring vad som kommer att påverka ditt företag. Business intelligens med Camilla Dahlin

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 16 april 2019 kl. 11:00-13:30

  Plats: Advicon AB, Mobilvägen 10 Lund
  Tema: AI för Executive workshopledare Björn Åkerman
  AI tekniken kommer att smyga sig in i alla branscher och samhällsfunktioner. På många företag jobbar redan idag robotar och människor sida vid sida. Därför är det viktigt att förstå tekniken och hur vi kan stödja verksamheten, effektivisera, förbättra kvalitet och servicegrad.

 • VD ExecutiveClub Malmö – måndag 20 maj 2019 kl. 11:00-13:30

  Plats: Comsys AB Fältspatvägen 4 Lund
  Tema: Internationellt företagande VD Marcus Löfgren
  Intressant dialog med Marcus kring internationell expansion. Comsys säljer till 55 länder med kunder som BMW, Siemens m.fl, kunder som kräver bra el i ledningarna.  Comsys ingår i Lundbergs gruppen. 

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 17 september 2019 kl. 11:00-13:30

  Plats: Hjälpmedelsteknik AB, Tenngatan 2-4 Lomma
  Tema: Krishantering när det oväntade sker – Patrik Svedenskiöld, Svenska Ledargruppen
  Workshop kring beredskapen och vad göra när det oväntade händer. Hur bevara förtroende, nätverk, relationer. Hur undvika oönskade effekter. Vi jobbar med praktikfall. Patrik har lång erfarenhet och delar tankar med oss.