2021 Malmö

 • VD ExecutiveClub Malmö – tisdag 9 mars 2021 Kl. 11:00-13:30

  Plats: Hjälpmedelsteknik AB, Tenngatan 2-4 Lomma (Stor lokal)
  Tema: Effektivisera ditt ledarskap – Olof Röstin
  Vi kör praktiska övningar för att finna vad är dina drivkrafter i ledarskapet, vilka styrkor ger dig framgång, vilka värderingar styr dig o styr du företaget med värdegrunder. Olof Röstin med 20 års erfarenhet av ledarutveckling inom försvaret och många storföretag ger en spännande inblick och praktiska övningar Du får konkret resultatuppföljning.
  Vi gör en avstämning kring ekonomisk läge och vad vi ser framöver.
  Digitalmedverkan: https://us02web.zoom.us/j/88156880041

 • VD ExecutiveClub Malmö – Onsdag 7 april 2021 kl. 11:00-13:30

  Plats. Fogentreprenören AB, Russgatan 4 Malmö
  Tema: Energi och Framtidstro – KjellÅke Fyrgård, High Perfomance Solutions
  Vilka är dina framgångsfaktorer? Bygg din framångsmodell.
  Vi gör en personlig framgångsplan för dig genom workshop.

 • VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 4 maj 2021 kl 11:00-13:30

  Plats: Progress LEAD, Gustav AdolfsTorg 51, 2 vån Malmö
  Tema: Digital Transformation för ökad lönsamhet
  Produktifiera din verksamhet – en katalysator och dialog för att
  öka din lönsamhet. Hur kan du blir mera framgångsrik.

 • VD ExecutiveClub Malmö – Fredag 1 oktober 2021 Kl 11:00-13:30

  Plats: Neodev AB, Södergatan 3, 5 vån Portkod 1810
  Tema: AI i praktiken, maskininlärning
  Företags presentation Anders Lööf
  Vad är Machine Learning och AI och vad kan man använda det till?
  Johan Sjögren orienterar oss. Vilka är fallgroparna när man ska använda det?
  Vilka kompetenser behövs? Vilka möjligheter har jag att använda detta.
  Machine Learning/AI  i företag – fällor, möjligheter, lösningar

 • VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 2 november 2021 kl. 11:00-13:30

  Plats: Stenshammer Entreprenad AB Smidesvägen 4 Staffanstorp
  Tema: Hur påverkar samhällets öppnande företags ledningsförmåga
  Personalen kommer i allt större omfattning till kontoren hur påverkar det oss och hur hanterar vi detta.
  Digitala möten men hög frekvens skall kunna leva samman med ökade fysiska möten och resor
  l

 • VD ExecutiveClub Malmö – Tisdag 30 november 2021 Kl 11:00-13:30

  Plats. Management Partners, Dockplatsen 1, vån 6 konferens rum Malmö
  Tema: Att leda i det nya arbetslivet, post Corona – Fredrik Carlsson, Management Partners
  Att leda i pandemins kölvatten hur kommer detta påverka ledarskapet.
  Det nya arbetslivet kräver att nytt ledarskap, hur kan vi inkluderar mera?
  Vad blir konsekvensen av att skala upp eller ner tekniken?
  Vad sker när arbetsplatsen blir en hybrid och vilka förmågor måste vi som ledare utveckla.
  Fredrik leder oss i dessa frågeställningar och delar erfarenheter och tankar.